Линдгрен А - Малыш и Карлсон (А.Борзунов, Г.Вицин, Т.Канаева)

 
_______