Лавренев Б - Марина (радиоспект ч 1 из 2х) зап. 1966г