Олдржих Данек - Разговор накануне суда (радиопост. с уч. А.Кторова и др зап. 26.2.67г) ч1 из 2-х