Лавренев Б - Письмо товарищу Гоцци (Н.Тенякова, Е.Весник)