Лавренев Б - Счастье Леши Ширикова (Б.Толмазов,К.Мукасян,Л.Овчинникова,А.Ханов,В.Бахарев,П.Аржанов и др.1964)