Леонова Г - Созвездие Кассиопеи (А.Жарков, С.Брагарник, Н.Тенякова, Е.Киндинов и др. зап.1990)